See the able, not the label
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Huidige situatie

Kinderen met een gedragsstoornis krijgen een vast bedrag (leerling gebonden financiering (LGF) als zij in het basisonderwijs blijven.

Dit bedrag wordt ingezet voor de speciale hulp voor het kind. Speciale hulp in de vorm van ambulante begeleiding, gesprekken met ib-ers/leerkrachten en RT.

In de volksmond wordt dit 'het rugzakje' genoemd.

 

Situatie per 1 augustus 2014

Het 'rugzakje' verdwijnt gefaseerd. De middelen van de ambulante begeleiding gaan naar de samenwerkingsverbanden.

Een kind krijgt een 'op maat gemaakt arrangement' met een bijbehorend budget.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)

Iedere school moet een ondersteuningsplan schrijven en opsturen naar de inspectie.

In dit ondersteuningsplan staat de expertise van de leerkrachten en de school.

 

Scholen (de leerkrachten) specialiseren zich op een bepaald zorggebied. Ouders kunnen vervolgens beter een school kiezen voor hun kind.

 

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Als je de omstandigheden niet kunt veranderen, verander dan de manier waarop je er naar kijkt.

(Advertentie voor leraar of ouder)