See the able, not the label
 
(Advertentie voor de leraar)
Nieuwe schriften in 60 thema's
Kinderen zijn trots op hun zelf- geschreven woordjes en sommen. En die schrijven ze het liefst in een leuk schrift!
(Advertentie voor de leraar)

SOT

SOT staat voor School Ondersteunings Team.

 

Dit team bestaat uit:

 • de intern begeleider (IB-er)
 • de orthopedagoog
 • de maatschappelijk werkende
 • de JGZ-medewerker
 • optioneel: Preventief Ambulante Begeleider

 

Doel

Het bespreken van kinderen met een meer complexe ondersteuningsvraag.

 

Aanspreekpunt is de intern begeleider.

 

 • Cognitieve capaciteiten/intelligentie
 • Didactisch e ontwikkeling
 • Leergedrag/werkhouding
 • Sociaal emotioneel functioneren en gedrag
 • Spraak/taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid
 • Lichamelijke ontwikkeling; motoriek; medisch – Leefomgeving

 

Bron: Nieuwsbrief Plein Midden-Twente

 

(Advertentie voor de leraar)
(Advertentie voor de leraar)
Downloadbaar lesmateriaal
De Rolf groep heeft al het materiaal voor je verzameld en staat klaar om je te helpen door deze tijd!
(Advertentie voor de leraar)

Mogelijkheden om de school te ondersteunen

 

 • Orthopedagogen, waarvan een groot deel tevens als CLB-er aan school verbonden is.
 • GZ-Psychologen
 • Pedagogisch Didactisch Medewerkers (PDM-ers)
 • (Preventief) Ambulant Begeleiders vanuit het Speciaal (Basis) Onderwijs
 • R&W (Rots & Water) trainers(inzet alleen mogelijk indien daar tussen besturen overleg is geweest) en SOVA-trainers
 • Gedragsdeskundigen
 • Jeugdarts
 • Maatschappelijk werk
 • IB-coaches
 • Consultatieve Zorgbegeleiders (CZB-ers), deskundig m.b.t. externe zorgaanbieders
 • Contactpersonen met gemeenten (leerplicht/vervoer/ondersteuning/etc.)

 

(Advertentie voor de leraar)