See the able, not the label
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

SOT

SOT staat voor School Ondersteunings Team.

 

Dit team bestaat uit:

 • de intern begeleider (IB-er)
 • de orthopedagoog
 • de maatschappelijk werkende
 • de JGZ-medewerker
 • optioneel: Preventief Ambulante Begeleider

 

Doel

Het bespreken van kinderen met een meer complexe ondersteuningsvraag.

 

Aanspreekpunt is de intern begeleider.

 

 • Cognitieve capaciteiten/intelligentie
 • Didactisch e ontwikkeling
 • Leergedrag/werkhouding
 • Sociaal emotioneel functioneren en gedrag
 • Spraak/taalontwikkeling en communicatieve redzaamheid
 • Lichamelijke ontwikkeling; motoriek; medisch – Leefomgeving

 

Bron: Nieuwsbrief Plein Midden-Twente

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Mogelijkheden om de school te ondersteunen

 

 • Orthopedagogen, waarvan een groot deel tevens als CLB-er aan school verbonden is.
 • GZ-Psychologen
 • Pedagogisch Didactisch Medewerkers (PDM-ers)
 • (Preventief) Ambulant Begeleiders vanuit het Speciaal (Basis) Onderwijs
 • R&W (Rots & Water) trainers(inzet alleen mogelijk indien daar tussen besturen overleg is geweest) en SOVA-trainers
 • Gedragsdeskundigen
 • Jeugdarts
 • Maatschappelijk werk
 • IB-coaches
 • Consultatieve Zorgbegeleiders (CZB-ers), deskundig m.b.t. externe zorgaanbieders
 • Contactpersonen met gemeenten (leerplicht/vervoer/ondersteuning/etc.)

 

(Advertentie voor leraar of ouder)