See the able, not the label
 
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)

Per 1 augustus 2014 treedt de wet 'passend onderwijs' in werking.

 

Dit houdt het volgende in:

1. Iedere school heeft zorgplicht.

2. De samenwerkingsverbanden zorgen voor de indicering en de plaatsing van de zorgleerlingen.

 

Zorgleerlingen zijn kinderen met een gedragsstoornis of een lichamelijke beperking.

 

(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)
(Advertentie voor leraar of ouder)