See the able, not the label
 
(Advertentie voor de leraar)
Nieuwe schriften in 60 thema's
Kinderen zijn trots op hun zelf- geschreven woordjes en sommen. En die schrijven ze het liefst in een leuk schrift!
(Advertentie voor de leraar)

Een opbrengstgerichte basisschool voldoet aan een aantal specifieke kenmerken en ‘werkt systematisch en doelgericht aan het maximaliseren van leerlingprestaties’.

 

De school:

  • stelt duidelijke doelen voor alle leerlingen;

 

  • heeft leerkrachten die weten wat ze hun groep moeten leren;

 

  • stemt het onderwijs af op wat leerlingen nodig hebben;

 

  • analyseert problemen van leerlingen die doelen niet halen;

 

  • verhelpt problemen door een goede leerlingenzorg;

 

  • gaat jaarlijks na hoe alle groepen presteren;

 

  • verbetert zich snel als prestaties tegenvallen.

 

(Advertentie voor de leraar)
Downloadbaar lesmateriaal
De Rolf groep heeft al het materiaal voor je verzameld en staat klaar om je te helpen door deze tijd!
(Advertentie voor de leraar)

Een goede analyse van toetsresultaten is een belangrijke voorwaarde voor opbrengstgericht werken.

Vrijwel alle scholen weten veel over de prestaties van hun leerlingen, maar weten vaak niet hoe ze die gegevens kunnen gebruiken om prestaties te verbeteren.

 

Meer halen uit het leerlingvolgsysteem

Leerlingvolgsystemen bieden hiervoor allerlei mogelijkheden, zoals het maken van trendanalyses en dwarsdoorsneden of het berekenen van het leerrendement.

 

Het is raadzaam intern begeleiders en leerkrachten de gelegenheid te geven zich hierin te scholen.

 

(Advertentie voor de leraar)
(Advertentie voor de leraar)